Blog: Ontwerpen met composiet - Het kiezen van het optimale gevelsysteem.

Composiet Gevelbekleding of Elementengevel

Vaak wordt Flexipol al vroeg betrokken bij projecten en staan de opties nog wijd open. Veelal krijgen wij de vraag voor welk gevelsysteem men zou moeten kiezen. Een traditioneel binnenblad met een composiet schil? Of een elementengevel van composiet sandwich elementen, waarbij het composiet zowel de binnen- als buitenafwerking van de gevel is?

In dit bericht informeren wij u graag over de afwegingen, op
basis van de honderden projecten waar Flexipol in de afgelopen jaren heeft
mogen meedenken. Wanneer u deze afweging voor een specifiek project maakt, dan
denken wij graag vrijblijvend met u mee.

Samenvatting

In alle gevallen zijn composieten uitermate geschikt voor bijzondere gevels. Of het nu gaat om een speciale 3D vorm, lichtgewicht bouwen, duurzaamheid of bestandheid tegen weersinvloeden: De technische eigenschappen van composiet zijn onverslaanbaar. Wanneer de keuze gemaakt wordt voor dit veelzijdige materiaal, kan worden overwogen hoe de gevel opgebouwd zou moeten worden:

Elementengevels hebben hogere initiële kosten, maar de gevel kan zeer snel en eenvoudig geplaatst worden. De praktische voordelen moeten voldoende benut kunnen worden om de hogere productieprijs te verantwoorden. De gevelelementen vormen een rode draad in het bouwproces (dichtingen / start afbouw) en er is altijd sprake van een hoge brandwerendheid / beperkte rookontwikkeling. Daarom is het belangrijk om vroeg te starten met de engineering. De gevel is super licht, snel te monteren en heeft zowel binnen als buiten een strakke, duurzame afwerking.

Wanneer composiet als gevelbekleding wordt toegepast, liggen de eisen veelal lager dan bij een elementengevel. Daardoor ligt de productieprijs van het composiet lager. Er zijn meer handelingen op de bouwplaats nodig, maar er is meer flexibiliteit. Het composiet is geen rode draad in de planning en kan laat worden aangebracht (gunstig i.v.m.  kans op beschadiging tijdens het bouwproces). Binnen kan de gevel traditioneel worden afgewerkt. Aan de buitenzijde zorgt het composiet voor een onderhoudsarme en bijzondere afwerking.

In alle gevallen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk de keuze voor composiet te maken. Dan kunnen alle voordelen (licht van gewicht, eenvoudige achterconstructie, simpele montage) optimaal worden benut.

Voordelen Composiet elementengevel Voordelen bekledingselement met traditioneel binnenblad.
Strakke, duurzame binnen- en
buitenafwerking in één handeling
Strakke, duurzame
buitenafwerking. Flexibele invulling binnenwand
Zeer snelle en efficiënte
montage van complete gevel, inclusief isolatie en kozijnen.
Lagere productiekosten dan
bij sandwich gevel
Fabrieksmatig hoge kwaliteit
van totale gevel.
Flexibiliteit planning. Geen
druk op composiet

Toegevoegde waarde composiet

Allereerst is het
belangrijk stil te staan bij de keuze voor composiet t.o.v. traditionele
materialen. Composieten zijn samengestelde materialen, waarbij het
eindproduct gunstigere eigenschappen heeft dan de afzonderlijke materialen.
Flexipol werkt altijd vanuit een basis van een vezelversterking met een hars.

Composieten geven architecten en aannemers ongekende ontwerpvrijheid.
Het materiaal komt het best tot zijn recht wanneer vormvrijheid, laag gewicht, versimpelde
constructies, duurzaamheid en onderhoudsgemak belangrijk zijn. Waar
traditionele materialen tegen beperkingen aanlopen, biedt Flexipol de uitkomst.
De voordelen moeten echter wel worden benut, anders zullen “standaard”
materialen goedkoper zijn.

Achterconstructie

Wanneer gekozen wordt voor een composiet gevelbekleding tegen een traditionele achterconstructie, dan zijn er meerdere montagegangen nodig om de gevel te voltooien. Eerst wordt het binnenblad geplaatst. Daarin wordt zorg gedragen voor de isolatie en waterkering. Bovendien worden de kozijnen hierin geplaatst. De binnenwand dient eventueel nog te worden afgewerkt (behang / schilderen). Pas nadat het binnenblad is geplaatst, kan de composiet gevelbekleding worden aangebracht. Er zijn dus meerdere montagegangen nodig om de gevel te bouwen.In een elementengevel kunnen meerdere gevelonderdelen in het composiet worden opgenomen.

Montage gevelbekleding Dunea

De binnenafwerking van de gevel kan fabrieksmatig worden aangebracht, evenals de waterkering, isolatiemateriaal en de kozijnen. De elementen worden met ankerpunten bevestigd aan de vloeren. Er is dus maar één montagegang nodig om de gevel te sluiten. Er kan op de bouwlocatie zeer efficiënt worden gewerkt.

Montage elementengevel SKU

Planning

Het produceren van composiet vindt plaats in een mal. Er kan
maximaal één product per dag, per mal worden gemaakt. Er kunnen meerdere mallen
ingezet worden om de snelheid te verhogen. Vanuit efficiëntie en duurzaam
materiaalgebruik bevelen wij aan met zo min mogelijk mallen te werken. Daarom
is het belangrijk dat er vroeg gestart wordt met de productie. Er wordt dan een
voorraad opgebouwd die zeer snel gemonteerd kan worden. Het zwaartepunt van de
planning ligt dus op de voorbereiding en productie, waarna de bouwtijd op
locatie enorm kan worden ingekort.

In geval van een elementengevel vormt het composiet een rode
draad in de planning. Zonder composiet is de gevel open en kan er niet aan de
afbouw worden begonnen. In dit geval moet men de composiet gevel hoge
prioriteit geven bij het opstarten van het werk.

Plaatsing van een gevelbekleding kan eventueel minder
kritisch zijn. De gevel kan wind- en waterdicht worden gemaakt, waarna de
composiet bekleding rustig kan worden gemonteerd.

Brandwerendheid

Of het nu gaat om een elementengevel of een
bekledingselement, brandeisen zijn er altijd. Kortgezegd zijn alle eisen
omtrent brandwerendheid haalbaar met composiet. Brandwerendheid speelt wél een
rol bij de keuze tussen een elementengevel of gevelbekleding:

In de regel zullen de eisen bij een elementengevel hoger
zijn dan bij een bekledingselement. De elementen zelf vormen namelijk de
complete gevel, waarop alle eisen van toepassing zijn. Bij bekledingselementen heeft
men alleen te maken met de brandvoortplantingsklasse (NEN-EN 13501).
Afhankelijk van de positie gaat het doorgaans tussen brandvoortplantingsklasse
D of B.

Bij een elementengevel moet, naast de brandvoortplanting,
rekening gehouden worden met bijvoorbeeld brandoverslag tussen compartimenten
en rookontwikkeling. Door een aangepast laminaat toe te passen zijn de hoogste
eisen met composiet te halen.

Tot slot moet er aandacht zijn voor druppelvorming bij
brand. Bij alle materialen van Flexipol is druppelvorming niet aan de orde.
Hiermee worden automatisch de hoogste eisen gehaald.

Kosten

De kosten van composiet gevels verschillen per project en
hangen van de volgende factoren af:

Mallen – Een
composiet schil heeft één zichtzijde. Hierdoor is er maar één maldeel nodig om
de producten te maken. Een elementengevel is aan beide zijden glad, waardoor
twee maldelen nodig zijn.

Productie – Het
produceren in één maldeel (een open mal) is eenvoudiger dan het produceren in
een dubbelzijdig gladde mal (gesloten malsysteem – elementengevel).

Constructie – Bij
een gevelbekleding dient er in het werk een achterconstructie te worden
gemaakt, inclusief isolatie, waterkering en kozijnen. De materialen voor een
traditionele achterconstructie zijn over het algemeen goedkoper, maar er zijn
meerdere montagehandelingen op de bouwplaats nodig.

Bij een elementengevel worden bijna alle gevelonderdelen
fabrieksmatig samengevoegd. Dit kan sneller en met een hogere kwaliteit worden
uitgevoerd dan bij werkzaamheden op locatie.

Brandgedrag – In
veel gevallen volstaat een lagere brandvoortplantingsklasse bij een
gevelbekleding. Bij een elementengevel is er altijd sprake van een hoge brand-
en rookklasse. De materiaalkosten van een elementengevel liggen daarom altijd
aan de hogere kant van het spectrum.

Montage – Bij een
composiet gevelbekleding dient eerst een achterconstructie te worden gemaakt. Vervolgens
gaat men nogmaals langs de gevel om de gevelbekleding te monteren.

Een elementengevel kan, mits goed voorbereid, zeer snel
geplaatst worden. In één handeling wordt zowel de binnen- als de
buitenafwerking van de gevel aangebracht. De montagesnelheid ligt veel hoger
dan bij een traditionele opbouw (en dus zijn de voorzieningen op de bouwplaats
minder lang nodig)

Samenvattend kan worden gesteld dat toepassing van een composiet bekleding met een traditioneel binnenblad beduidend lager in kosten ligt dan van een elementengevel. Elementengevels worden vooral toegepast wanneer er op locatie geen ruimte is voor meerdere montagegangen en snelheid / efficiëntie zeer belangrijk zijn. De hogere bouwkosten worden gecompenseerd door snelheid en het terugdringen van handelingen.

Wilt u meer weten? Neem contact op via [email protected] of bezoek onze website www.Flexipol.nl. Graag tot ziens!

Wil je meer lezen?

Gerelateerde berichten

Algemeen

Flexipol doet mee met de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

Stefan Smit | 16-02-2024 Lees meer
Nieuwe Projecten

Nieuw in Opdracht: De punt fase III

Stefan Smit | 23-11-2023 Lees meer
Throwback

Project in beeld: Nieuweroord te Leiden

Stefan Smit | 21-02-2023 Lees meer