Logo Flexipol

Energie & techniek

partner logoVCA

Energie & techniekEnergie & techniekComposiet GevelsEnergie & techniekEnergie & techniekComposiet dakrandenComposiet SchoorstenenComposiet Interieur meubelenComposiet gevelsEnergie & techniek

ZONNEPANELEN OP MAAT VOOR ESTHETISCHE INTEGRATIE IN BOUWELEMENTEN
In het Interreg project PV OpMaat werken acht kennispartners en een vijftiental bedrijven samen aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht.  

Met financiële steun van de Europese Unie wordt onderzocht hoe op maat gemaakte, gekleurde of doorzichtige PV elementen reeds in productie volledig geïntegreerd kunnen worden in bouwdelen. Flexipol is een van de deelnemende bedrijven in PV OpMaat.

PV OPMAAT
De huidige zonnepanelen worden massa geproduceerd in de vorm van rechthoekige panelen met een door de producent gekozen standaard maatvoering. Voor toepassing op daken en gevels worden deze standaard panelen op de bouwlocatie in een later stadium aan het gebouw toegevoegd. Met name dunne film zonnecel materialen kunnen echter rechtstreeks op bouwmaterialen (glas, metaal, kunststof) worden vervaardigd, en binnen Solliance wordt nieuwe technologie ontwikkeld om massa geproduceerde dunne film zonnecelmaterialen op klantvraag tot maatgesneden modules te vormen. Deze zonnecelmaterialen kunnen bovendien in uiteenlopende kleuren of translucent gemaakt worden. Doel van het project is om de maatgesneden produceerbaarheid van dunne film PV aan te tonen, en deze PV op maat te integreren in bouwdelen zoals daken, ramen, serres en gevelpanelen. Hiertoe zullen in samenwerking met bedrijven demonstratoren worden vervaardigd die binnen het project op testgebouwen beproefd zullen worden, en vergeleken met de huidige standaard technologie. Deze ontwikkeling vormt de opmaat naar steeds grootschaliger toepassing van esthetisch verantwoorde PV voor stroomopwekking in de gebouwde omgeving.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING VOLGENS HET PRINCIPE VAN OPEN INNOVATIE
Naast de Solliance partners TNO (project coordinator) ECN, imec (B), FZ Jülich (D), TU/e, en Universiteit Hasselt (B), nemen ook Hogeschool ZUYD en KU Leuven (B) deel. Daarnaast wordt er samengewerkt met leveranciers, PV producenten en -integratiebedrijven, bouwondernemingen en eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.


INTERREG
Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert. Medefinanciers van het project zijn:
 
MEER INFORMATIE OVER HET PROJECT IS TE VINDEN OP DE SPECIALE WEBSITE
www.pvopmaat.nl 


 


Hernieuwbare energie

Overal merk je dat er een verandering gaande is en steeds meer nagedacht wordt over hoe we in de toekomst met energie om moeten gaan. Of dat nu wind, zonne- of waterkrachtenergie is, het gaat erom dat het hernieuwbaar is. We sluiten het fossiele tijdperk af.

 

Juist in die energietransitie spelen composieten een grote rol. Met traditionele materialen is het bijvoorbeeld niet mogelijk zeer grote windmolenbladen te maken. Hoe groter de windmolens, hoe groter het vermogen tot opwekking. dus composiet maakt het mogelijk meer energie op te wekken. Dit geldt ook voor onderwaterturbines. In het zoute zeewater zijn maar weinig materialen bestand tegen het agressieve milieu. Composieten kunnen dat best aan. Alle reden dus om onze aandacht te vestigen op nieuwe toepassingen met composiet.

 

    

 

Solarenergie wordt opgewekt door zonnecollectoren. Normaliter worden die op het dak van een gebouw geplaatst of legt men  zonneparken aan op een braakliggend terrein. Maar het is ook mogelijk om gevels te voorzien van zonnecollectoren. Een composiet elementengevel of gevelbekleding kan worden voorzien van zonnecellen. De techniek zit al opgenomen in de composiet panelen die "plug 'n play" aan elkaar worden verbonden. Zo levert een gevel meer dan voldoende energie op voor het hele gebouw, en mogelijk zelfs meer.

Tocardo is wereldwijd een van de hoofdrolspelers bij het ontwikkelen van systemen die energie opwekken uit stroming en getijdebewegingen van de zee. Een onuitputtelijke bron van hernieuwbare energie waarvan de potentie onmetelijk groot is. Om turbines in de barre omstandigheden van de zee hun werk goed te kunnen laten doen, is de keuze van de te gebruiken materialen ongelooflijk belangrijk. Mede daarom is gekozen voor composiet "wieken" en een composiet bekleding van de turbines. De vormvrijheid van composiet helpt mee op een relatief eenvoudige wijze de optimale vorm en stand van de rotorbladen te realiseren. Dat komt de efficientie en het rendement van de turbine ten goede. Flexipol is trots op de relatie met Tocardo en de bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling en productie van deze turbines.

 

 

Composiet speelt dus een zeer belangrijke rol in de markt van hernieuwbare energie. Heeft u een project of idee waarin composiet het verschil zou kunnen maken?
Maak een afspraak met een van onze adviseurs. tel: 0228 359560  of mail naar info@flexipol.nl

Meer informatie

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Afspraak makenContact ?

 Mail:Info@Flexipol.nl

 Tel: 0228 - 359567

 Facebook

 Linkedin