Logo flexipol engineering

Ontwerp & ontwikkeling

partner logoVCA

Composiet dakrandenComposiet Interieur meubelenOntwerp & ontwikkelingComposiet SchoorstenenComposiet gevelsComposiet GevelsOntwerp & ontwikkelingOntwerp & ontwikkelingOntwerp & ontwikkelingOntwerp & ontwikkeling

Composiet:  ontwerp en engineering.

Flexipol onderscheidt zich door het engineren van een ontwerp tot een praktisch, werkbaar en vooral maakbaar concept.  
De letterlijke vertaling van “composiet” is niets anders dan "samengesteld materiaal". Bij elk ontwerp wordt naar de eigenschappen gekeken waaraan het product moet voldoen. Op basis van deze eigenschappen wordt een nieuwe samenstelling van grondstoffen ontwikkeld. Eigenschappen op basis van afmeting, sterkte en stijfheid, maar ook brandwerendheid, isolering, chemische resistentie, vocht, elektrische geleiding, bevestiging enz. kunnen worden bereikt.Het belangrijkste voordeel is dat de eigenschappen precies op die positie in het element kunnen worden gerealiseerd waar ze nodig zijn. Naast het materiaal is ook de productietechniek van belang. Er zijn diverse productietechnieken, van handmatig tot machinaal. De keuze hangt af van de beoogde eigenschappen van het product. Daarom is het belangrijk goed te luisteren naar de klant, tussen de regels door te lezen en pro-actief aan het werk te gaan, om zo langdurig een relatie op basis van vertrouwen op te kunnen bouwen.

de vijf grootste valkuilen bij de engineering van composieten.

  • Een engineeringsbureau dat een geweldig materiaal heeft doorgerekend, alleen heeft men geen rekening gehouden met de produceerbaarheid…
  • Een grondstoffenleverancier die het materiaal met de meest fantastische eigenschappen meent te hebben, alleen als je wilt weten met welke waardes je rekening moet houden, moet je het even testen…
  • Een testcentrum dat zegt dat de sterktetest is geslaagd. Alleen het rapport met de  interpretatie van de resultaten waardoor er een vergunning afgegeven kan worden, ontbreekt…
  • Een ontwerper die een mooi product heeft bedacht, maar daarbij niet het composiet ten volle benut omdat de kennis van het materiaal ontbreekt of onvoldoende is…
  • Een producent die precies maakt wat ‘m opgedragen is, maar hierbij niet kijkt naar te behalen optimalisaties…

Flexipol is bij dit alles de spin in het web. Door jarenlange ervaring met eigenschappen van grondstoffen, produceren, berekeningen, testen en aantonen dat producten ook voldoen aan alle normen en wetten, is Flexipol de partij die van een ontwerp  een praktisch werkbaar concept kunnen maken.

 

 

Meer informatie

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Afspraak makenContact ?

 Mail:Info@Flexipol.nl

 Tel: 0228 - 359567

 Facebook

 Linkedin