Logo flexipol engineering

Engineering

partner logoVCA

EngineeringComposiet GevelsComposiet Interieur meubelenEngineeringEngineeringComposiet gevelsEngineeringComposiet dakrandenEngineeringComposiet Schoorstenen

Engineering van composieten:

Steeds vaker bewijst composiet zijn grote waarde in industrieën zoals luchtvaart, transport, Automotive, infra (bruggen) en (gevel)bouw.  Nu ook de engineering van dit lichte en sterke constructiemateriaal met de komst van specialistische software steeds beter en sneller kan worden uitgevoerd, staat niets een grote doorbraak meer in de weg. Nieuwe productie technieken stellen fabrikanten in staat complexe componenten in serie produceren wat de kosten ten goede komt.
Maar ook het maken van prototypes en one-off series neemt verser toe.

Dat vergt wel meer van de kennis en samenwerking tussen  composiet engineeringbureaus en producenten. Vaak zien we dat het juist daar fout gaat en dat de klant met een wrang gevoel achterblijf.

De letterlijke vertaling van “composiet” is niets anders dan "samengesteld materiaal". Bij elk ontwerp wordt naar de eigenschappen gekeken waaraan het product moet voldoen. Op basis van deze eigenschappen wordt een nieuwe samenstelling van grondstoffen ontwikkeld. Eigenschappen op basis van afmeting, sterkte en stijfheid, maar ook brandwerendheid, isolering, chemische resistentie, vocht, elektrische geleiding, bevestiging enz. kunnen worden bereikt.

Het belangrijkste voordeel is dat de eigenschappen precies op die positie in het element kunnen worden gerealiseerd waar ze nodig zijn. Naast het materiaal is ook de productietechniek van belang. Er zijn diverse productietechnieken, van handmatig tot machinaal of gerobotiseerd. De keuze hangt af van de beoogde eigenschappen van het product. Daarom is het belangrijk goed te luisteren naar de klant, tussen de regels door te lezen en pro-actief aan het werk te gaan, om zo langdurig een relatie op basis van vertrouwen op te kunnen bouwen.

Hoe gaat de engineering van composietconstructies in zijn werk?

Het engineeren van composieten is wezenlijk anders dan het engineeren met traditionele materialen. Het verschil zit hem er vooral in dat door het op strategische plaatsen van meer of anderssoortige vezels er lokaal en uiterst precies een andere sterkte verkregen kan worden. Je stelt elk ontwerp of product samen op de meest efficiente manier. Sterk waar het sterk moet zijn, en minder sterk waar het kan.

Bij verankeringen bijvoorbeeld plaats je uitsluitend extra verstevigende vezels op plekken waar de hogere krachten plaatsvinden. Zelfs door de vezels in een bepaalde richting te plaatsen is het mogelijk te bepalen in welke richting de spanning opgenomen wordt.

Het bepalen van de spanningen in het materiaal wordt gedaan door een computergestuurde FEM analyse. In het digitale ontwerp wordt een samenstelling van het laminaat opgenomen en worden er krachten op gezet. Door kleuren wordt weergegeven waar  de hoogste spanningen optreden en door de laminaatsamenstelling te veranderen, wordt de meest optimale samenstelling en vezelrichting bepaald. Hieronder staan enkele voorbeelden.

  

Op deze wijze kunnen alle soorten producten worden ontworpen en berekend. Daarmee kan met grote mate van zekerheid worden aangetoond dat het product aan de gestelde eisen zal voldoen.
Mocht daar nog enige twijfel over bestaan, dan kan het product destructief getest worden in een van onze testopstellingen.
Hierbij wordt het product in een proefopstelling geplaats waarna het wordt belast op de zelfde wijze als dat het in de praktijk belast zal worden. Door de belasting steeds hoger te laten worden nemen de spanningen in het materiaal toe totdat het element bezwijkt. Dan weet je de maximale belasting (bezwijkbelasting) die gelijk moet zijn aan de theoretisch bepaalde bezwijkbelasting. Ook doorbuiging en vervorming ten gevolge van de gebruiksbelasting kan worden gecontroleerd. Daarmee wordt de berekening gecontroleerd en het ontwerp gevalideerd.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze engineeringsmogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op.

Telefoon nummer : 0228 359560 of mail naar info@flexipol.nl

 


 

Meer informatie

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Afspraak makenContact ?

 Mail:Info@Flexipol.nl

 Tel: 0228 - 359567

 Facebook

 Linkedin